Arresø Begravelsesforretning · Amtsvejen 13, St. Lyngby · 3310 Ølsted

Det koster en begravelse - basispris

Det er naturligt at vise afdøde den sidste ære og værdighed i forbindelse med begravelsen. En begravelse er en meget nærværende og betydningsfuld hændelse for familien til afdøde. Ofte har afdøde og familie tidligere drøftet hvordan højtideligheden skal finde sted. Derfor er det afgørende, at der er maksimal tryghed for familien, så højtideligheden går fuldstændigt som planlagt, og at bedemanden kan kontaktes under hele forløbet, hvis der er behov for det. 
Der er meget vide grænser for hvordan omkostningerne til højtideligheden og den efterfølgende begravelse bliver. Som bedemand bliver man ofte spurgt om prisen på en begravelse. Det kan der ikke gives et entydigt svar på. For i sidste ende er det familiens ønsker, der bestemmer det. Men for at hjælpe pårørende med at finde det rigtige niveau for højtideligheden, har vi lavet nedenstående oversigt, der viser basisprisen for en begravelse. Til basisprisen er der forskellige udlæg - serviceydelser. Det er ydelser som de pårørende enten kan bestille hos bedemanden eller selv kan ordne. 
Bedemanden kan i forbindelse med tilrettelægningen af begravelsen hjælpe med at finde den bedste løsning ud fra bedemandens huskeliste og nedenstående tabel. Bedemandens udlæg vil fremgå af prisen for begravelsen. Læs her om basispris for bisættelse 
BEGRAVELSE - fra priser og incl. moms
FAST BASIS PRIS INDEHOLDER Pris     UDLÆG Pris
Kiste, incl polstring, dyne, pude, ligskjorte og iklædning af eget tøj.          Kørepynt    

        
     
En rustvognskørsel fra 00-15 km     Kistepynt    
Honorar       Kirkepynt    
Medhjælp til kisteilæg       Alterbuketter    
 
      Kirkepynt, lys    

      Trykte Salmer    
OBS! Der kan være behov for       Blomsterkørsel    
mere end en rustvognskørsel.  
       
Fx.fra kirke til kirkegård.        Annonce    
        Annonce    
        Tak Annonce    
EVT. TILSKUD       Tak Annonce      
Begravelseshjælp       Tak Annonce    
Sygesikringen Danmark       Kirkegård    
Medlem af begravelseskasse      

 
Fagforening      

 
Forudbetalt       Solosang/organist/Kirkesanger    
FAST PRIS I ALT     12.395 kr UDLÆG I ALT   0 kr
ANSLÅET TOTALPRIS      12.395 kr +  evt. udlæg   0 kr